Rozdzielacze powietrza do uzyskania azotu

NOXERIOR jest największym przedsiębiorstwem w Europie zajmującym się opracowaniem i produkcją instalacji do rozdzielania sprężonego powietrza oraz pozyskiwania azotu i tlenu. Zakład firmy znajduje się we włoskim Grossetto. Własny ośrodek badawczy i laboratorium testowe umożliwiają firmie ciągłe doskonalenie produkcji, co pozwala jej uzyskiwać najlepsze wyniki i wyprzedzać konkurencję o kilka kroków.

Wysoka niezawodność, energooszczędność oraz minimalne koszty eksploatacyjne pozwoliły produkcji firmy NOXERIOR zdobyć silną pozycję w takich dziedzinach, jak medycyna, wydobycie ropy naftowej i gazu, przemysł spożywczy, metalurgia, farmaceutyka i wiele innych. Corocznie firma ta produkuje ponad 1500 generatorów azotu i tlenu, dostarczanych praktycznie do wszystkich zakątków świata.

PRZEWAGI WYTWORNIC AZOTU I TLENU NOXERIOR:

 • Mikroprocesorowy system sterowania oparty na sterowniku Siemens w komplecie z dotykowym 10-calowym panelem graficznym, zapewnia najwyższą jakość i niezawodność, potwierdzoną dziesiątkami tysięcy agregatów pracujących na całym świecie, w tym także na Polsce;
 • Opatentowany układ do rozdzielania sprężonego powietrza wewnątrz generatora azotu FlatFlow® zapewnia maksymalną efektywność podczas rozdzielania sprężonego powietrza i redukuje zużycie sprężonego powietrza;
 • Wykorzystywane są części kompletujące i zespoły produkcji czołowych światowych producentów;
 • Okres użytkowania sita molekularnego wynosi nie mniej niż 20 lat;
 • Minimalne wydatki związane z obsługą serwisową agregatu;
 • Analizator cyrkonowy tlenu pozostałego zapewnia maksymalną funkcjonalność, nieograniczony okres użytkowania oraz nie wymaga corocznej kontroli i wzorcowania;
 • Przepływomierz jest montowany wewnątrz wytwornicy azotu;
 • Do pracy wytwornicy azotu wystarcza sprężone powietrze o punkcie rosy wynoszącym plus 30°C;
 • Konstrukcja wytwornicy azotu wykonana jest ze spawanych połączeń i składa się z cylindrycznych rur aluminiowych;
 • Zwiększenie objętości zużycia azotu prowadzi do zmniejszenia wydatków. Aby zwiększyć wydajność generatora azotu, należy tylko dodać sekcję, nie trzeba kupować nowej wytwornicy. Wszystkie zespoły (zawory, łączniki rurowe, rurociągi) są obliczone na maksymalną wydajność wytwornicy azotu;
 • Porównując do tradycyjnych generatorów azotu typu wieżowego oraz standardowych metod dostawy gazów przemysłowych, ta wytwornica oferuje wysoki poziom oszczędności;
 • Proces wytwarzania azotu w tej wytwornicy jest bardzo efektywny, co prowadzi do mniejszego zużycia energii;
 • Ta wytwornica azotu oferuje najlepszy wskaźnik rozdzielania powietrza w porównaniu z analogicznymi instalacjami;
 • Minimalny czas wejścia w tryb pracy;
 • Dzięki zdalnemu monitorowaniu i sterowaniu można w pełni zautomatyzować system;
 • Minimalna przestrzeń jest potrzebna do zainstalowania tej wytwornicy.
 •  

W konstrukcji generatorów azotu NITROSWINGR i tlenu OXYSWINGR jest zastosowana zoptymalizowana technologia absorpcji o krótkim cyklu do uzyskania azotu lub tlenu z powietrza atmosferycznego. Generatory NITROSWING® lub OXYSWING® mają budowę modułową i składają się z kilku rzędów kolumn (od jednej do ośmiu), wypełnionych sitem molekularnym.

Produkcja gazu technicznego zaczyna się od podawania przygotowanego sprężonego powietrza do jednego z pojemników. Struktura sita molekularnego jest o strukturze porowatej. Rozmiar otworów jest odpowiednim do rozmiaru molekuł gazu nieprodukowanego, który należy usunąć. W wyniku w otworach są zatrzymywane molekuły gazu, który trzeba oddzielić, a molekuły potrzebnego gazu swobodnie przechodzą przez pojemniki z sitem molekularnym.

Przy osiągnięciu maksymalnego nasycenia w pojemniku, przebywającym w procesie absorpcji, podawanie sprężonego powietrza jest przerywane i zaczyna się proces regeneracji. Procesowi regeneracji towarzyszy zredukowanie ciśnienia, przy tym molekuły zatrzymanego gazu wychodzą z sita molekularnego i są wydalane do atmosfery. Każdy z pojemników z sitem molekularnym periodycznie przebywa w fazie absorpcji i regeneracji. Kolejność jest programowana w taki sposób, żeby osiągnąć ciągłość podawania gazu do systemu.

Ta technologia umożliwia uzyskiwanie azotu o czystości do 99,999% i tlenu o czystości do 95%.

Standardowa konfiguracja generatora zawiera:

 • Zestaw filtrów do oczyszczania sprężonego powietrza
 • Analizator cyrkonowy pozostałego tlenu
 • Pojemniki wykonane z aluminium wyciskanego i obrabianego elektrochemicznie
 • Zawory pneumatyczne
 • Rurociągi wewnętrzne i łączniki rurowe ze stali nierdzewnej SS 316
 • Tłumiki niewymagające konserwacji
 • Regulatory do sprężonego powietrza i gazu produkowanego
 • Przyrządy do pomiaru ciśnienia sprężonego powietrza i gazu produkowanego
 • Złącze Ethernet
 • Czujnik ciśnienia azotu do przełączania generatora w tryb energooszczędny
 • System sterowania oparty na sterowniku Allen-Bradley z graficznym panelem dotykowym.

SZEREG MODELOWY GENERATORÓW TLENU

 Dostępne opcje:

 • Dodatkowe sekcje do zwiększenia wydajności (od OS8 do OS40).
 • Wbudowany przepływomierz.
 • Czujnik punktu rosy sprężonego powietrza.
 • Czujnik ciśnienia sprężonego powietrza.
 • Czujnik temperatury sprężonego powietrza.
 • Zewnętrzny analizator tlenu z czujnikiem punktu rosy oraz czujnikami kontroli CO/CO2.
 • Bezolejowa sprężarka dociskająca do 150 barów.

Wymagania co do miejsca montażu:

Dobrze przewietrzone pomieszczenie, chronione przed wpływami środowiska otaczającego.

Temperatura otoczenia od +5 °C do +45 °C.