Osuszacze adsorpcyjne z regeneracją na zimno

Osuszacze adsorpcyjne ECOTROC® niemieckiej Spółki KSI Filtertechnik służą do zmniejszania wilgotności w sprężonym powietrzu i osiągania punktu rosy do minus 70 °C.

Podstawą działania osuszaczy adsorpcyjnych z regeneracją bez wykorzystania źródła ciepła (regeneracja na zimno) są właściwości fizykochemiczne materiałów adsorpcyjnych. Zasada osuszania składa się z dwóch cykli: adsorpcji, czyli pochłaniania wilgoci przez adsorbent, oraz regeneracji, czyli usuwania wilgoci z adsorbentu.

Kiedy sprężone powietrze przepływa przez jedną z dwóch kolumn, wilgoć jest pochłaniana przez materiał adsorpcyjny aż do pełnego nasycenia. W tym samym czasie druga kolumna jest w procesie regeneracji, która odbywa się za pomocą już osuszonego sprężonego powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym. Sterowanie cyklami pracy osuszacza oraz kontrola parametrów i ochrony są zapewnione przez mikroprocesorowy system sterowania ECOTRO

Do składu standardowego kompletu dostawy wchodzą:

 1. ECOTROC® – osuszacz adsorpcyjny, składający się z dwóch kolumn wypełnionych materiałem adsorpcyjnym, rurociągów wykonanych ze stali ocynkowanej oraz zestawu zaworów;

 2. ECOMATIC® mikroprocesorowy system sterowania, zawierający funkcję łączności osuszacza i sprężarki, umożliwiającą automatyczne włączenie osuszacza razem ze sprężarką.;

 3. ECOCLEAN® – filtr wstępny SMA z ręcznym odprowadzaczem kondensatu;

 4. ECOCLEAN® – filtr pyłowy MFO z ręcznym odprowadzaczem kondensatu.

WŁAŚCIWOŚCI OSUSZACZY ECOTROC®

Niezawodność w użytkowaniu:

 • Zastosowanie adsorbentów produkcji czołowych światowych spółek chemicznych.
 • Powiększony rozmiar tłumików dodatkowo zwiększają niezawodność systemu.
 • Wbudowane filtry sprężonego powietrza zapewniają bezpieczną pracę osuszacza przez cały okres użytkowania.
 • W modelu ATK 110 zastosowano rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast w większych osuszaczach zastosowano rurociągi ze stali ocynkowanej. Takie rozwiązanie zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy osuszacza.

Łatwość obsługi:

 • Usuwanie starego adsorbentu i zasypywanie nowego odbywa się przez specjalne otwory w górnej i dolnej części kolumn.
 • Elementy wymagające obsługi serwisowej są łatwo zdejmowane i mogą być obsługiwane w wygodnej pozycji. Nie ma potrzeby przeprowadzania prac bezpośrednio na osuszaczu.
 • Proste i łatwe w zrozumieniu zestawy obsługi serwisowej umożliwiają skuteczne planowanie i wykonywanie niezbędnych prac serwisowych

Przewagi:

 • Specjalna budowa osuszacza ELECTROC pozwala na minimalne zużycie sprężonego powietrza podczas regeneracji.
 • Symetryczne rozmieszczenie rurociągów i komponentów osuszacza ułatwia jego montaż i dostosowanie do warunków klienta, np. umieszczenie filtrów bezpośrednio po osuszaczu.
 • Prosta instalacja i montaż dzięki konstrukcji, która umożliwia łatwy montaż wszystkich komponentów. Wystarczy tylko podłączyć sprężone powietrze i zasilanie. Uchwyty na kolumnach ułatwiają przesuwanie osuszacza.
 • Rurociągi wykonane są ze stali nierdzewnej.
 • Ramowa konstrukcja osuszaczy ELECTROC jest sztywna.

DOSTĘPNE SYSTEMY DO STEROWANIA OSUSZACZAMI:

ECOMATIC – wchodzi do składu dostawy standardowej osuszaczy ECOTROC:

 • wizualizuje cykle adsorpcji/desorpcji
 • mikroprocesorowy system sterowania
 • energooszczędny obwód synchronizacji ze sprężarką
 • nastawiany czas trwania cykli
 • wyświetlanie potrzeby obsługi serwisowej
 • może być zainstalowany na każdym osuszaczu.

ECOTROCONOMY – comfort (ET-C) – opcjonalny system sterowania:

 • łatwość montażu na każdym osuszaczu, niezależnie od producenta
 • zabezpieczenie kontroli punktu rosy sprężonego powietrza
 • wbudowany czujnik obciążeń zmiennych ułatwiający diagnostykę pojemników
 • brak wymagania stałego zasilania, dziennik pracy osuszacza przechowywany jest w pamięci
 • trzypoziomowy dostęp do ustawień za pomocą hasła
 • złącza do podłączenia systemów powiadomień (sygnał dźwiękowy, lampki)
 • wyświetlanie potrzeby obsługi serwisowej z możliwością zmiany ustawień
 • interfejs eksportu danych do komputera.

ECOTROCONOMY – premium (ET-P) – opcjonalny system sterowania

System sterowania dysponuje analogiczną funkcjonalnością, jak ECOTROCONOMY – comfort (ET-C), ale jest wyposażony w niektóre dodatkowe możliwości:

 • kontrola i wyświetlanie ciśnienia sprężonego powietrza przed osuszaczem
 • kontrola i wyświetlanie temperatury sprężonego powietrza przed osuszaczem
 • możliwość bezpiecznego wyłączenia w przypadku odchylenia parametrów od zadanej wartości.

Szereg modelowy osuszaczy ECOTREC®