Sprężanie towarzyszącego gazu ziemnego

Jak wiadomo włoska firma ING ENEA MATTEI produkuje rotacyjne sprężarki łopatkowe nie tylko do sprężania powietrza, ale także do sprężania gazu ziemnego. Dlatego też, gdy klient, prywatna firma zajmująca się produkcją ropy naftowej, zwrócił się do nas ze specyfikacją techniczną dotyczącą możliwości zastosowania rotacyjnych sprężarek łopatkowych do sprężania gazu ropopochodnego, szybko zaproponowaliśmy rozwiązanie wykorzystujące sprężarki MATTEI. W wyniku wdrożenia naszego rozwiązania klient mógł zrezygnować z utylizacji towarzyszącego gazu ziemnego poprzez spalanie na pochodniach i zamiast tego dodatkowo co miesiąc dostarczać do ukraińskiego systemu przesyłu gazu ponad 100 000 m3 gazu ziemnego, uzyskując przy tym dodatkowy zysk . Projekt ten zwrócił się w czasie krótszym niż sześć miesięcy. Sprężarka została wyprodukowana w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie ze wszystkimi normami i przepisami ukraińskiego ustawodawstwa. Sprężarka sterowana jest za pomocą mikroprocesorowego układu sterującego umieszczonego w bezpiecznym miejscu.